วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

มาดูฝรั่งรื้อถอนอาคารกันครับ

มาดูฝรั่งรื้อถอนอาคารกันครับ

อันนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป


อันนี้แบบตูมเดียว แต่ไม่สำเร็จ ค้างอยู่อย่างนั้น


อันนี้แบบสำเร็จอย่างงดงาม ตูมเดียวราบ